22/06/2013: 1.Ông Mỹ sang VN làm bồi bàn-2.Cha tiên nhân bố mấy thằng Chệt(BBT)-3.Thích Nhất Hạnh(Diệu Tiên)-

22/06/2013:   1.Ông Mỹ sang VN làm bồi bàn-2.Cha tiên nhân bố mấy thằng Chệt(BBT)-3.Thích Nhất Hạnh(Diệu Tiên)-

22/06: 1.Ông Mỹ sang VN làm bồi bàn-2.Cha tiên nhân bố mấy thằng Chệt(BBT)-3.Thích Nhất Hạnh(Diệu Tiên)- Category: Như là Ngụ ngôn .. Những nụ cười .. Posted by: Tbl Đọc: 3642 lần Fwd: Ông Mỹ Sang Việt Nam Làm…