1.Sau cái chết của ông Phạm Quý Ngọ-2.Cái chết của ông PQ Ngọ(Tổng hợp)-3.LHQ ra phúc trình về tội trạng Bắc Hàn-4.Sau Tết..

1.Sau cái chết của ông Phạm Quý Ngọ-2.Cái chết của ông PQ Ngọ(Tổng hợp)-3.LHQ ra phúc trình về tội trạng Bắc Hàn-4.Sau Tết..

 Những câu hỏi đặt ra sau cái chết của ông Phạm Quý Ngọ Thụy My Nguồn:RFI -Thứ ba 18 tháng 2 2014 Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ, vừa qua đời ngày 18/02/2014. DR Theo thông tin mới…