1.Viếng khu phố La Tinh(NV)-2.Salt Point State Park,Genner-Sonoma County,Goat Rock Beach(KL)-3.Ảnh đẹp(VOA)-

1.Viếng khu phố La Tinh(NV)-2.Salt Point State Park,Genner-Sonoma County,Goat Rock Beach(KL)-3.Ảnh đẹp(VOA)-

Viếng khu phố La Tinh Nguồn:nguoiviet.com-Friday, May 16, 2014 Ký sự du lịch Paris (Bài 5) Bài và hình: Trịnh Hảo Tâm Hôtel-de-Ville, tòa thị chính Paris. Tour du lịch không đón khách từ khách sạn mà hẹn nhau tại…