1.Vẫn còn rong chơi mùa hè(Tiếp theo)-Đức Quý thăm Bogota-Columbia ..-2.Niềm vui riêng(TN)3. Kim Lê du lịch Đức quốc(tt)4. Mùa hè bay bổng

1.Vẫn còn rong chơi mùa hè(Tiếp theo)-Đức Quý thăm Bogota-Columbia ..-2.Niềm vui riêng(TN)3. Kim Lê du lịch Đức quốc(tt)4. Mùa hè bay bổng

Vẫn Còn Rong Chơi Mùa Hè (tiếp theo) Hình Đức Quý thăm Bogotá, Colombia và các cháu Khanh-DQ Nguyen to me Đức Quý & anh Khanh thăm Trung Tâm Văn Hóa Gabrielle (Gabo) G. Marquez. -0o0- B. T. thân mến:…