Tác phẩm mới:”Con trâu rừng cuối cùng trên đảo” -Tác giả: Nguyễn Công Khanh-

Tác phẩm mới:”Con trâu rừng cuối cùng trên đảo” -Tác giả: Nguyễn Công Khanh-

LGT-Chúng tôi vừa nhận được tác phẩm mới , nhan đề “Con trâu rừng cuối cùng trên đảo” của tác già Nguyễn Công Khanh , phu quân bạn Đặng Đức Quý, bút hiệu Nguyễn Đặng Bắc Ninh, TV 53-60 ….