1.TQ 'chủ động đâm tàu VN'..tiếp tục đương đầu(BBC)-2.Tình hình 'nóng lên' quanh giàn khoan TQ(BBC)-3.Việc phải tới đã tới(RFA)

1.TQ 'chủ động đâm tàu VN'..tiếp tục đương đầu(BBC)-2.Tình hình 'nóng lên' quanh giàn khoan TQ(BBC)-3.Việc phải tới đã tới(RFA)

Trung Quốc ‘chủ động đâm tàu Việt Nam’ Nguồn:BBC – thứ tư, 7 tháng 5, 2014 Chính phủ Việt Nam nói tàu Trung Quốc “chủ động đâm vào tàu Việt Nam” trong lúc đối đầu quanh việc Trung Quốc đưa…