1.VN bắt tàu TQ 'xâm phạm chủ quyền' (VOA)2.Phát biểu của ĐB LV Lai(Ba Sàm)3.Làng mất,đồng bằng hạn hán..(Bauxite)

1.VN bắt tàu TQ 'xâm phạm chủ quyền' (VOA)2.Phát biểu của ĐB LV Lai(Ba Sàm)3.Làng mất,đồng bằng hạn hán..(Bauxite)

Việt Nam bắt tàu Trung Quốc ‘xâm phạm chủ quyền’ Nguồn:VOA- 02-04-2016 Việc bắt giữ được thực hiện vào chiều 31/3 tại khu vực cách đường phân định Vịnh Bắc Bộ 12 hải lý về phía Tây Nam đảo Bạch…