1.VN không phải là phiên bang của TQ(NV)-2.Tự thiêu trước dinh Độc Lập(RFI)-3.Mỹ ủng hộ VN kiện TQ-4.Tư lệnh Mỹ tố cáo..-

1.VN không phải là phiên bang của TQ(NV)-2.Tự thiêu trước dinh Độc Lập(RFI)-3.Mỹ ủng hộ VN kiện TQ-4.Tư lệnh Mỹ tố cáo..-

Việt Nam không phải là phiên bang của Trung Quốc Nguồn:nguoiviet.com-Thursday, May 22, 2014 Tô Văn Trường Tàu USS John McCain từng tới Việt Nam trong đợt hoạt động hải quân chung hồi tháng Tư, 2014. Hình: Reuters. Tổng bí…