1.Tân Thượng Nghị sĩ Janet N.tuyên thệ(NV)2.Bức ảnh khiến nước Mỹ chết lăng..3.Bãi bỏ kỳ thị:giấc mơ tan vỡ(RFI)

1.Tân Thượng Nghị sĩ Janet N.tuyên thệ(NV)2.Bức ảnh khiến nước Mỹ chết lăng..3.Bãi bỏ kỳ thị:giấc mơ tan vỡ(RFI)

Tân Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn tuyên thệ nhậm chức Nguồn:nguoiviet.com-Monday, December 01, 2014 7:36:29 PM Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn (bìa trái) đưa tay tuyên thệ. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt) Ðỗ Dzũng/Người Việt (tường trình từ Sacramento) SACRAMENTO, California…