1.Nhà văn Tô Hoài từ trần ở tuổi 94(BBC)-2.Trang Thơ:Nguyễn Bính-Hoàng Anh Tuấn-Du Tử Lê-3. Ảnh đẹp-

1.Nhà văn Tô Hoài từ trần ở tuổi 94(BBC)-2.Trang Thơ:Nguyễn Bính-Hoàng Anh Tuấn-Du Tử Lê-3. Ảnh đẹp-

Nhà văn Tô Hoài từ trần ở tuổi 94 Nguồn:BBC – chủ nhật, 6 tháng 7, 2014 Tác phẩm Dế Mèn Phiêu Lưu Ký của nhà văn Tô Hoài được tái bản rất nhiều lần Nhà văn Tô Hoài, một…