1.Họp mặt TV 53-60 tại Saigon, mừng Tân niên 2018 và Tất niên năm Đinh Dậu (TN)-2.Gửi Con Trai, Con Dâu Của Mẹ: “Các con à! Mẹ Không Phải Là Osin!”(Bài sưu tầm-BT)))-

1.Họp mặt TV 53-60 tại Saigon, mừng Tân niên 2018 và Tất niên năm Đinh Dậu (TN)-2.Gửi Con Trai, Con Dâu Của Mẹ: “Các con à! Mẹ Không Phải Là Osin!”(Bài sưu tầm-BT)))-

                                                                                TIN TRƯNG VƯƠNG 53-60 TỪ SÃI GÒN -(TN) Jan 14 2018 > Từ: Tan Nguyen Nguyen Thi <tannguyen1740@gmail.com> > Chủ đề: Họp mặt TV 53-60 tại Saigon, mừng Tân niên 2018 và Tất niên năm Đinh Dậu >Ảnh 2…