1.CS Ukraine quỳ gối xin lỗi người biểu tình(bauxite)-2.Phiếu đấu tố(RFA)-3.Xem xét CĐ,hết chỗ sinh tồn(DLB)-4.Sấm Trạng Trình

1.CS Ukraine quỳ gối xin lỗi người biểu tình(bauxite)-2.Phiếu đấu tố(RFA)-3.Xem xét CĐ,hết chỗ sinh tồn(DLB)-4.Sấm Trạng Trình

 Cảnh sát Ukraine quỳ gối xin lỗi người biểu tình Nguồn:Bauxite Việt Nam Cảnh sát quỳ gối xin lỗi nhân dân. Ảnh: Reuters (NLĐO) – Trong bối cảnh làn sóng lên án vì đã gây ra cái chết hàng chục…