1.Đừng quên, còn có một Bùi Bảo Trúc, nhà văn(DTL)2…tiễn biệt Bùi Bảo Trúc(NL/NV)3.Phù Hư, và lục bát(DTL)

1.Đừng quên, còn có một Bùi Bảo Trúc, nhà văn(DTL)2…tiễn biệt Bùi Bảo Trúc(NL/NV)3.Phù Hư, và lục bát(DTL)

Đừng quên, còn có một Bùi Bảo Trúc, nhà văn Du Tử Lê Nguồn:nguoiviet.com-December 30, 2016 Nhà văn Bùi Bảo Trúc (Hình tvvn.org) Trong sinh hoạt báo chí của người Việt ở hải ngoại, 40 năm qua, có một hiện…