1.Trái bom Di Trú-Hệ quả lâu dài(Vi Anh/VB)2.Tầm quan trọng của đảo nhân tạo Gạc Ma(N.V.Canh/VB)3.Huế dừng dự án khu du lịch..-4

1.Trái bom Di Trú-Hệ quả lâu dài(Vi Anh/VB)2.Tầm quan trọng của đảo nhân tạo Gạc Ma(N.V.Canh/VB)3.Huế dừng dự án khu du lịch..-4

Trái Bom Di Trú – Hệ Quả Lâu Dài Nguồn:vietbao.com -01/12/2014 (Hình biểu tình chống trục xuất NN sưu tầm ) Vũ Linh Những người biểu tình của tổ chức Puente chống trục xuất trước Sở Di Trú Phoenix –…