1.'Hãy phá đổ bức tường này'(RFA)2.Khát vọng đoàn tụ của ĐT/BTQP & MORE(DLB)3.Nhầm lẫn nhạc TQ 'không được phép xảy ra'-4

1.'Hãy phá đổ bức tường này'(RFA)2.Khát vọng đoàn tụ của ĐT/BTQP & MORE(DLB)3.Nhầm lẫn nhạc TQ 'không được phép xảy ra'-4

“Hãy phá đổ bức tường này!” Nguồn:Võ Thị Hảo/RFA- 2015-07-29 Từ trái qua: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rời khỏi lăng cố chủ tịch Hồ Chí Minh hôm…